понеділок, 3 жовтня 2016 р.

Завдання Х обласного турніру юних економістів

Завдання Х обласного турніру юних економістів

Питання на чвертьфінал та півфінал
1. Чому реальна людина, на відміну від „економічної людини”, часто ігнорує „принципи раціональної поведінки”?
2. Україна в умовах глобілазації: переваги та ризики.
3. Торговельна марка в маркетинговій стратегії фірми.
4. Франчайзінг у світовій економічній практиці.
5. Основне протиріччя економічного розвитку та шляхи його розв’язання.
6. Сучасні виклики та загрози економічній безпеці України.
7. Платіжний баланс України в умовах макроекономічної нестабільності.
8. Економічна криза в Україні як наслідок недосконалої державної політики .
9. Аналіз ринкової кон’юнктури з метою прогнозування динаміки цін.
10. Продуктивність праці як показник економічної ефективності фірми.
11. У чому полягають особливості бідності в умовах трансформаційної економіки України?
12. Прибуток підприємства: механізм формування, розподілу та використання.
13. Банківський кредитний ризик і методи його легалізації.
14. Електронні гроші як сучасна технологія їх руху.
15. Стимулювання ефективної праці на підприємстві та напрями його вдосконалення.
16. Валютний курс гривні: стан і перспектива.
17. Теорія життєвого циклу товару та її практичне використання в підприємницькій діяльності.
18. Державний борг України та проблеми його обслуговування.
19. Структура споживчих видатків в Україні: чи діють закони Енгеля?
20. Вплив міжнародних рейтингових агенцій на тенденції розвитку світового господарства.
Питання на фінал
1. Конкуренція як чинник ринкового ціноутворення.
2. Еволюція світових грошей: чи можливе повернення до золота?
3. Час як економічний ресурс.
4. Економічні наслідки підвищення рівня соціальних виплат.
5. Масштаб виробництва та проблеми максимізації прибутку.

Немає коментарів:

Дописати коментар