пʼятниця, 12 квітня 2019 р.

Про проведення державної підсумкової атестації з географії у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році


Загальні вимоги
Ø Завдання для проведення атестації мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України.
Ø Учитель має забезпечити реалізацію компетентнісного підходу змістовим наповненням завдань.
Ø Реалізація компетентнісного підходу до освітньої діяльності учнів, яку вчитель формує опираючись на можливості та інтелектуальний потенціал учнів та використовуючи місцевий, в тому числі, краєзнавчий матеріал.
Ø Зміст завдань має сприяти формуванню в учнів, крім предметної, також ключових компетентностей: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математичної, соціальної, гендерної, громадянської, здоров’язбережувальної загальнокультурної, підприємницької, компетенцій.
Ø Через компетентнісно-орієнтовані завдання, можлива також реалізація наскрізних змістових ліній: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».
Ø Для проведення атестації вчитель на свій розсуд готує декілька варіантів завдань.
Ø Кожен варіант має завдання різних типів і рівнів складності.
Ø Завдання формуються за темами від 6 по 9 клас.
Типи завдань
         1) завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації (8 завдань, з них кожні 2 завдання формуються за темами від 6 по 9 клас);
         2) завдання на визначення відповідності (4 завдання, кожне завдання формується за темами від 6 по 9 клас);
         3) завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними, використовують для перевірки здатності виявляти характерні ознаки окремих об’єктів і явищ, перелік окремих об’єктів, процесів, явищ тощо (4 завдання, кожне завдання формується за темами від 6 по 9 клас);
         4) два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання і забезпечать можливість перевірки вміння учнів висловлювати власні думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні процеси і явища, робити висновки тощо.
ü 1-ше завдання, стосуватиметься курсу «Україна у світі: природа населення», 2-ге – «Україна і світове господарство»);
5) два завдання, що передбачають для отримання правильної відповіді виконання певних математичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей; (завдання формуються за темами від 6 по 9 клас)
         6) одне завдання на контурній карті, що передбачає нанесення на карту інформації відповідно завдання та розробку легенди карти.
Це важливо!
Кожен варіант атестаційної роботи налічуватиме:
-         16 тестових завдань різного типу і рівня складності;
-         2 завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання;
-         2-ві географічні задачі;
-         1 завдання на контурній карті.
-         Для класів з поглибленим вивченням географії слід додати до атестаційної роботи ще два завдання: одне – практичного спрямування, а друге – теоретичного, творчого характеру.
***
ü На виконання атестаційної роботи відводиться 90 хвилин.
ü Для класів з поглибленим вивченням географії - 120 хвилин.
Виконання атестаційної роботи не передбачає користування атласами та іншими джерелами картографічних знань.
(З методичних рекомендацій ТОКІППО)

вівторок, 9 квітня 2019 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін»


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін», яка відбудеться 06-07 червня 2019 року в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти за адресою: м. Тернопіль, вул. Громницького, 1.
Мета конференції: обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з використанням здоров’язбережувальних технологій в закладах освіти в умовах сучасних освітніх змін; визначення шляхів їх вирішення; об’єднання зусиль науковців і практиків щодо збереження і зміцнення здоров’я усіх учасників освітнього процесу.
До участі в конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, магістранти, студенти, працівники управління (відділів) освіти і науки, методисти обласних інститутів післядипломної освіти та інших методичних установ, керівники та педагогічні працівники закладів освіти.
Програмою конференції передбачено роботу пленарного та секційних
засідань.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Історичні аспекти розвитку здорового способу життя в Україні.
2. Здоров’язбереження як домінантний аспект освітньої діяльності
навчального закладу.
3. Нові підходи до організації способу життя в сучасних умовах.
4. Професійна підготовка фахівців щодо створення
здоров’язбережувального освітнього простору.
5. Психолого-педагогічні особливості інклюзивної освіти в контексті
здоров’язбереження.
6. Збереження і зміцнення здоров’я — невід’ємна складова національного
майбутнього України.
7. Екологія і здоров’я.
8. Постаті. Події.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Форма участі: очна (виступ і публікація статей, тез) – організаційний
внесок – 150 грн (безпосередньо участь у заході, розміщення публікації в
збірнику матеріалів конференції (стаття чи тези доповіді), програма конференції
та збірник матеріалів, ідентифікаційний бейдж, сертифікат учасника
конференції, організаційні витрати);
заочна (публікація статей, тез) – включення доповіді в програму заходу
та розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції. Вартість заочної
участі – 200 грн (розміщення публікації, програма конференції та збірник
матеріалів, сертифікат учасника, поштові витрати на розсилку матеріалів).
* Увага! Організаційний внесок не включає вартість публікації матеріалів у
збірнику конференції. Вартість публікації статті чи тез обчислюється додатково – 25 грн за сторінку.
За матеріалами роботи конференції буде підготовлено збірник у електронному та
друкованому форматах. Електронний варіант (PDF-формат) буде запропоновано
безкоштовно на сайті ТОКІППО. Можливе замовлення додаткового друкованого
збірника (за попередньою оплатою, вартість поліграфічних послуг 100 грн).
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають
вказаним вимогам і тематиці конференції.
Грошовий переказ організаційного внеску за участь в конференції та публікацію
матеріалів здійснюється після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку на р/р 31557250147804 ГУ ДКСУ у Тернопільській обл. МФО 838012 код 02139788.
Одержувач: Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної
педагогічної освіти.
Призначення платежу: оплата за публікацію тез конференції. Як назву
файлу (скан-копія квитанції) просимо зазначити прізвище учасника конференції.
Наприклад: oplata-orgvnesok-Ivaniv.jpeg та oplata-pub-Ivaniv.jpeg).
Заявки щодо участі в конференції (Додаток 1), статті та тези, оформлені
згідно вимог (Додаток 2) надсилаються в електронному вигляді
до 01.05.2019 року на адресу оргкомітету (kafikt@ippo.edu.te.ua). Заявку,
статтю або тези, квитанцію про оплату оформляти окремими файлами та
називати за зразком: zaiavka-Ivaniv.doc, stattya-Ivaniv.doc, tezy-Ivaniv.doc.
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, відрядження,
проживання, харчування тощо), здійснюються за рахунок учасників або
організації, яка їх відрядила.
Адреса оргкомітету:
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної
педагогічної освіти, кафедра змісту і методик навчальних предметів, м.
Тернопіль, вул. Громницького 1, 46027. E-mail: kafikt@ippo.edu.te.ua.
Координатори конференції:
Черняк Володимир Максимович, доктор біологічних наук, професор,
завідувач кафедри змісту і методик навчальних предметів. Номер моб.
+380964254300, e-mail: v.chernyak@ippo.edu.te.ua.
Лопатка Ганна Федорівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри
змісту і методик навчальних предметів. Номер моб. +380969647349, e-mail:
g.lopatka@ippo.edu.te.ua.
Олексюк Олеся Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
змісту і методик навчальних предметів. Номер моб. +380672255710, e-mail:
(o.oleksyuk@ippo.edu.te.ua).
Смерека Галина Іванівна, методист кафедри змісту і методик навчальних
предметів моб. +380968433293, e-mail: g.smereka@ippo.edu.te.ua.

середа, 20 березня 2019 р.

Global Money Week Ukraine - 2019


Відзначення «Global Money Week Ukraine - 2019» з 25-31 березня 2019 року просвітницькими заходами проводиться Національним банком України за інформаційної та організаційної підтримки ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» спільно ДВНЗ «Університет банківської справи», USAID DAI, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Незалежною асоціацією банків України.
Взяти участь у заходах «Global Money Week Ukraine - 2019» запрошуються усі зацікавлені освітні заклади, державні установи, банки, громадські та благодійні організації, волонтери, комерційні організації, соціальні працівники області.
Гасло Global Money Week у 2019 році – «Навчайся! Накопичуй! Заробляй!». Організатори пропонують використовувати будь-який з можливих форматів освітніх заходів в рамках Global Money Week і навчальні та методичні матеріали, з якими можна ознайомитися на сайті http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/ .
Рекомендується учасникам завантажити з вищезазначеного сайту й розглянути разом з учнями навчальні презентації з питань особистого фінансового планування, заощадження коштів та особливостей діяльності різних фінансових установ. Посилення інтерактивної складової навчального процесу пропонується за допомогою участі у виклику «Відлік часу GMW Ukraine 2019», різноманітних іграх та розв’язуванні кросвордів на грошову
тематику, а також тематичних онлайн-тестах на платформі Kahoot!, які можна проходити самостійно або перетворити на змагання в класі чи між класами.
Для забезпечення зворотнього зв’язку та демонстрації активності в глобальних просвітницьких заходах у рамках Global Money Week, вчителі можуть повідомити Національний банк України про свою участь, заповнивши, спеціальну форму звітності на сайті http://globalmoneyweek.bank.gov.ua/ , або за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeChO2nMlbG9lyZ8Q4H52tbxyhXeNOQPIDU6jyWdrjYfmijzg/viewform , що сприятиме не тільки фінансовій просвіті населення України, а й формуватиме позитивний імідж країни в Європі та світовому геопросторі.
Прошу інформацію про проведення заходів (фотографії, відео, прес-релізи тощо) щодо участі у заходах з відзначення Global Money Week, надсилати для узагальнення на електронну адресу: nimtegnat@ukr.net  (фото та відеоматеріали обов’язково повинні містити логотип «Global Money Week Ukraine - 2019»).

середа, 6 березня 2019 р.

Засідання районного методичного об'єднання

Відео для 3Д піраміди. Голограма для телефону

 

 

 

 

Доповнена реальність http://www.quivervision.com/

AR, VR та MR

Доповнена реальність – це фактично звичайна реальність, в якій додана цифрова графіка, така як накладені на реальні фізичні об’єкти текстові написи. Їх можна побачити, наприклад, якщо ви користуєтеся окулярами Google Glass чи іншими схожими пристроями. У свою чергу, віртуальна реальність (VR) – це повністю цифровий (і фактично не існуючий) світ.
Змішана реальність (MR — Mixed reality) – це суміш AR та VR, тобто цифрові віртуальні об’єкти виглядають як частина реального світу, хоча насправді вони існують тільки на дисплеї смартфону. Забезпечує це диво комплекс з великої кількості високотехнологічних датчиків та потужних комп’ютерних обчислень. Згадайте про пристрій HoloLens і ви зрозумієте, про що мова. До речі, саме в Microsoft особливо часто вживають термін «mixed reality».
Більше тут.

Доповнена реальність: 8 корисних додатків для дітей

Мобільний додаток GeoGuessr для подорожей.


 Практикум. Мандруємо разом із Google Maps.

1. Створення QR-кодів http://ua.qr-code-generator.com   
                                          http://qrcodes.com.ua/ 
2.  Розкодування QR-кодів. 

 

 

 

 

 

Створення Google-карти. Інструкція 

3.  Робота в групах. QR-квест "Мандруємо разом із Google Maps". 
Посилання на  Google-карти для роботи в групах:
Засідання
районного методичного об'єднання  відбудеться 7 березня 2019 р. на базі Петриківської ЗОШ І-ІІ ст.
Початок: 10 год.
Їхати автобусом Тернопіль-Петриків від зупинки Будинок профспілок - Орнава - Ринок (перша зупинка, де тролейбуси зупиняються).

середа, 20 лютого 2019 р.

Корисні мобільні додатки для вивчення географії та історії


№4. World History Timelines, Maps & Videos


Пропонуємо вам добірку корисних мобільних додатків, які дають змогу вивчати розділи географії та історії.
Як відновити знання з певних тем і пробудити в учнів цікавість до таких предметів, як географія та історія? Адже кожен із предметів по-своєму особливий. Ми спробуємо це довести і вашим дітям. Лише за допомогою гаджета та кількох додатків урок географії та історії перетвориться на віртуальну подорож нашою планетою. Ними можна користуватися у будь-який час, а з друзями можна проходити вікторину.

Розділ: географія 

№1. Barefoot World Atlas
За допомогою цього додатку ви можете покрутити віртуальний глобус і натискати на позначки країн, визначних пам’яток і тварин, дізнаючись про них цікаві факти. Для маленьких діток творці додатку додали функції озвучки тексту. Додаток англійською мовою, але у ньому легко розібратися. Він абсолютно безкоштовний і доступний на App Store. Для користувачів телефонів на Android можна завантажити подібні додатки, які також доступні у Google Market: Карта світу 2019, World Atlas, Earth 3D-World Atlas (додаток платний) тощо.
№2. Where is that?
Інтерактивний атлас в ігровій формі дозволяє перевірити себе на знання назви міст, гір та навіть відомих будівель світу. Додаток працює так, що він пропонує за назвою знайти місце на карті (якщо попали влучно – отримуєте багато балів, якщо поряд – менше балів, не вгадали – жодних балів). Додаток доступний на платформі App Store (безкоштовно) і Google Market (платний), проте можна відшукати аналогічні додатки.
№3. Столиці країн світу (вікторина)
Географія вікторини, яка дозволить вам швидко запам’ятовувати всі столиці світу. Під час запуску гри вмикається секундомір, а будь-яка помилка впливає на час: додається три секунди. Киньте собі виклик і перевірте себе:)№4. Earth Viewer
Чи знаєте ви, як виглядала наша земля мільярд років тому? Завдяки цьому додатку ви маєте змогу дізнатись про нашу планету більше. Кожен об’єкт на мапі містить історичну та геологічну довідку. Хоча додаток є англомовним, але надзвичайно корисний і цікавий. Тож беріть у руки словник і освоюйте нові горизонти:)

№5. World Map Quiz
Цей додаток є чудовим способом для проведення інтерактивних уроків географії. Зареєструвавшись, діти можуть змагатися між собою та проходити різнорівневі вікторини.

№6. Geography Quiz
Відправляйтесь у подорож світом за допомогою додатку Geography Quiz. Ви знаєте, хто відкрив Гаваї? Яке озеро найсолоніше у світі? Про все це та більше ви дізнаєтесь з вікторини. Отримуючи відповідь на запитання, ви також дізнаєтесь кумедні факти про які, можливо, ніколи не чули.

Розділ: історія 

№1. History today
Якщо на комплексний підхід до вивчення історії немає часу, то можна підписатися на «Цей день в історії». Додаток корисний тим, що пропонує вам добірку статей з новітньої історії. Проте, якщо вам цікаво дізнатись про події, які трапились кілька століть тому, то ви можете подивитись розгорнуту версію. Також тут доступні такі розділи: «Дні народження», «Дні смерті», «Цей день в історії спорту» і «Цей день в історії музики».
№2. Medieval Handwriting
Якщо ви цікавитесь Середньовіччям, і з цікавістю розглядаєте манускрипти, але ще не навчились їх читати – за допомогою цього додатку ви можете обрати один із 24 відсканованих старих текстів і спробувати зробити його транскрипцію. До кожного манускрипту додається анотація і пояснення з розпізнаванням найскладніших літер.
№3. World History
Додаток містить історичні відомості від початку Великого вибуху і до сьогодення. Ви можете на карті відмічати події, місця і додавати тексти. За допомогою цього додатку ви маєте змогу заповнити прогалини з деяких історичних періодів.

Захоплива історія світу оживає за допомогою відео. Інтерактивна часова шкала дозволяє подорожувати часом. Важливі дати, відомі особистості, події – все, що ви хотіли знати, але не мали на це часу.

Вебінар «Використання сучасної статистичної інформації у дослідницькій на уроках географії»
Пропонуємо вам переглянути цікавий вебінар, спрямований на розкриття дослідницької складової географічних знань. Володимир Грома – учитель географії Хмельницької СЗОШ №25 ім. Івана Огієнка розповість про важливість статистичної інформації у підручниках географії. Вебінар рекомендований для широкого кола педагогічних працівників і насамперед для вчителів географії та науковців-географів.
«Картографія та топографія»Онлайн-курс 
Навчальний курс від проекту «Всеосвіта» призначений для всіх учасників освітнього процесу та тих, хто прагне бути обізнаним користувачем сучасних картографічних сервісів.
На цьому курсі ви дізнаєтесь про історію розвитку світової та вітчизняної картографії і картографування території, навчитесь класифікувати картографічні зображення, аналізувати місцевість за картами і складати опис карт, та ще безліч практичних навичок, необхідних у житті

понеділок, 11 лютого 2019 р.

Семінар для вчителів природничо-математичного циклу

Семінар для вчителів природничо-математичного циклу на тему "Формування проектно-дослідницьких навичок учнів через їх практичну діяльність як крок до STEM-освіти» відбудеться 14 лютого на базі Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Початок роботи о 10 год.