Проблема: "Розвиток ключових та предметних компетентностей особистості через впровадження інноваційних технологій навчання в умовах розбудови Нової української школи"

Нормативна база

Навчальні програми 2017-2018 н.р. 6- 9 клас
Наскрізні змістові лінії  (матеріали)
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з географії
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з економіки
Методичні рекомендації щодо викладання географії та економіки


------------------------------------------------------------------------------------
До початку нового 2016-2017 н.р.

Навчальні програми
Програма. Географія. 6-8 класи.
Програма. Географія. 9 клас.
Програма. Географія. 10 клас.
Програма. Географія рідного краю. 5 клас.
Програма . Рідний край (8-9 класи).
Програма. "Зелений пакет" (8-9 класи).

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016/2017 н.р
Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2016/2017 н.р

Наказ № 704 від 22 06 2016 р. " Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів ЗНЗ "

Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 22 червня 2016 року № 704.

ФАКУЛЬТАТИВИ ТА КУРСИ ЗА ВИБОРОМ:
Зі збірника "Навчальна програма для 11-річної школи. Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч.І,ІІ. Київ, 2010" (Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021):
Рідний край - 8-9 класи - по 17 годин (Андрусяк Г.В., Гільберг Т.Г.)
Зелений пакет - 8-9 класи - по 34 години
Всесвіт і ми - 9 клас - 9 годин (Солодюк В.,Франчук І., Данильчук Н., Фурманчук Л., Охота І., Пашко М.)
Подорож екзотичними островами - 8 клас - 17 годин (Бабич Н., Грабовська О., Мельник З., Максимчук В., Іващук В., Нестер В., Шведа Т., Янишева С.)
В похід, юні туристи! - 8 клас -17 годин (Стриковська Г., Сидоренко С., Чорна Н.)
Місто як урбоекосистема - 8 (9) клас - 17 годин (Мирна Л., Віркун В., Калінська Н., Гварадзе Л., Бітюк М.)
Екологія води - 8 клас - 17 годин (Мирна Л.А., Віркун В.О., Калінська Н.Р.)
Основи зеленого дизайну - 8 (9) клас - 17 годин (Арчишевська Л.П., Кащак О.М., Ліхньовська О.В.)
Географія культурної і природної спадщини свого регіон - 8 клас - 17 годин (Бабичук О., Кравчук Л., Руда Е., Фреюк Г., Хаверко О.І.)
Природні ресурси України - 9 клас - 17 годин (Сікорська С., Черниш О., Яловчук Л.)
Країни Європи на політичній карті світу - 10 (11) клас - 17 годин (Кошовська Л.І., Лошатецька О.Ф., Петровська Л.В., Путінцова А.П.)
Політична географія - 10 клас - 17 годин (Лешкевич В.В., Лешкевич А.П.)
Картографія - 8 (9) клас - 18 годин (Совенко В.В., Притула І.В.)
Інші програми:
Географія Ізраїлю - 5-7 класи (Лист ІІТЗО від 08.11.2013 № 1.4/12-Г-634) (Горпинченко О.А.)
Морська географія - 7 клас (Лист ІІТЗО від 28.08.2013 № 1.4/12-Г-572) (Бубнова Л.М., Литвиненко Л.М., Семенушкін Г.І.)
Всесвітній спадок ЮНЕСКО - 9-10 класи (Лист ІІТЗО від 28.08.2013 № 1.4/12-Г-573) (Назаренко Т.Г., Супричов О.В,)
По країнах і континентах - 7 клас (Лист ІІТЗО від 14.11 2013 № 14.1 /12-Г 636) (Попов В.Д.)
Кластерна економіка - 9 клас (Лист ІІТЗО від 16.02 2012 № 14.1 /12-Г 56) (Філончук З.В.)
Шлях до ЄС - 10 (11) клас - 17 (35) годин (Рекомендовано до використання вченою радою Черкаського ОІПОПП. Протокол №3 від 29.08.2014 року) (Чепурна Н., Мойсеєва С.)
Перелік програм для спеціальних ЗНЗ за нозологіями (можна підібрати та завантажити - на сайті Інституту або на сайті МОН)
Авторські програми вчителів міста Черкаси:
Географічне пізнання Землі - 6 клас - 35 годин (Схвалено рішенням науково-методичної ради Черкаського ММК. Протокол №7 від 30.09.2013 року)
Сто чудес світу - 7 клас - 35 годин (Схвалено рішенням науково-методичної ради Черкаського ММК. Протокол №7 від 30.09.2013 року)
ЕКОНОМІКА
ОСНОВНІ:
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія. Економіка. 10-11 класи» (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень) - 10-11 класи (Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи підприємницької діяльності: 10-11 класи» - 10-- класи (Лист МОН від 22.08.2001 № 1/11-3580)
Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів Ч.І,ІІ  (Лист ІІТЗОвід 27.01.2014№ 14.1/12-Г-56) (Радченко В. В., Бицюра Ю. В.)
ФАКУЛЬТАТИВИ ТА КУРСИ ЗА ВИБОРОМ:
Зі збірника "Навчальна програма для 11-річної школи. Економіка. Програми курсів за вибором та факультативів. Київ, 2010" (Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021):
Я - клієнт банку - 8 (9) клас - 17 годин (Горленко Г., Горленко К.)
Етика ділового спілкування - 8 (9) клас - 8 годин (Юхимович О.)
Основи підприємницької діяльності - 9 клас - 17 годин (Гребєннікова О., Яцунь Л.)
Основи менеджменту - 10 (11) клас - 10 годин (Горленко Г.О.)
Управління конфліктами в організації - 10 (11) клас - 8 годин (Завалевська Л.П.)
Клієнт банку - 8-9 класи - по 17 годин (Горленко Г., Горленко К.)
Основи казначейської справи - 11 клас - 35 годин (Довгань А., Капіруліна С.)
Інші програми:
Збірник програм з економіки (Листи ІІТЗО від 21.10.2010 № 1.4/18-Г-728, від16.02.2012 № 14.1/12-Г-55, від 14.08.2012 № 14.1/12-Г-214 від 16.02.2012 № 14.1/12-Г-56) (Спецвипуск журналу «Економіка в школах України»)
Основи податкових знань - 9 клас (Лист МОН від 06.08.2013 № 1/11-12597) (Калач Г. М., Коваленко Ю. М., Забарна Т. А., Мискіна О. О., Гільберг Т. Г.)
Основи бізнесу та фінансів - 10 клас (Лист ІІТЗО від 15.10.2013. №14.1/12-Г-593) (Зимовський Д.С.)
Споживач на ринку послуг - 10-11 класи (Лист ІІТЗО від 11.02.2012. №14.1/12-Г-355)
Професійна економіка - 5-7 класи (Лист ІІТЗО від 12.11.2014. №14.1/12-Г-110) (Невзорова Н.П.)
Фінансове виховання - 7-8 класи (Лист ІІТЗО від 14.08.2012 № 14.1/12-Г-214) (Золотаревич І., Біденко С.)
Фінансова грамотність - 10 клас (Лист ІІТЗО від 08.02.2012 № 1.4/12-Г-32) (Кравченко І.С., Смовженко Т.С.)
Основи споживчих знань - 1-11 класи (Лист ІІТЗО від 15.10.2013. №14.1/12-Г-592) (Бєскова Н.В., Єрохіна А.С., Максименко К.О., Овчарук О.В.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма 2015 р. Новий стандарт
Програма для 8-10 класів
Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах  у 2015/2016 навчальному році
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії 

ЗБІРНИК "ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ" 

Збірник "ПРОГРАМ" № 1 
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.04.2012 № 1/11-4293 про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України">>>
          Зміст і структура>>> 
          Вступ>>>
            Програма гуртка "Геологічне краєзнавство" (основний рівень, 1-3 роки навчання)
            Програма гуртка "Історичне краєзнавство" (основний рівень, 1-3 роки навчання)

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар