пʼятниця, 12 квітня 2019 р.

Про проведення державної підсумкової атестації з географії у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році


Загальні вимоги
Ø Завдання для проведення атестації мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України.
Ø Учитель має забезпечити реалізацію компетентнісного підходу змістовим наповненням завдань.
Ø Реалізація компетентнісного підходу до освітньої діяльності учнів, яку вчитель формує опираючись на можливості та інтелектуальний потенціал учнів та використовуючи місцевий, в тому числі, краєзнавчий матеріал.
Ø Зміст завдань має сприяти формуванню в учнів, крім предметної, також ключових компетентностей: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математичної, соціальної, гендерної, громадянської, здоров’язбережувальної загальнокультурної, підприємницької, компетенцій.
Ø Через компетентнісно-орієнтовані завдання, можлива також реалізація наскрізних змістових ліній: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».
Ø Для проведення атестації вчитель на свій розсуд готує декілька варіантів завдань.
Ø Кожен варіант має завдання різних типів і рівнів складності.
Ø Завдання формуються за темами від 6 по 9 клас.
Типи завдань
         1) завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації (8 завдань, з них кожні 2 завдання формуються за темами від 6 по 9 клас);
         2) завдання на визначення відповідності (4 завдання, кожне завдання формується за темами від 6 по 9 клас);
         3) завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними, використовують для перевірки здатності виявляти характерні ознаки окремих об’єктів і явищ, перелік окремих об’єктів, процесів, явищ тощо (4 завдання, кожне завдання формується за темами від 6 по 9 клас);
         4) два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання і забезпечать можливість перевірки вміння учнів висловлювати власні думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні процеси і явища, робити висновки тощо.
ü 1-ше завдання, стосуватиметься курсу «Україна у світі: природа населення», 2-ге – «Україна і світове господарство»);
5) два завдання, що передбачають для отримання правильної відповіді виконання певних математичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей; (завдання формуються за темами від 6 по 9 клас)
         6) одне завдання на контурній карті, що передбачає нанесення на карту інформації відповідно завдання та розробку легенди карти.
Це важливо!
Кожен варіант атестаційної роботи налічуватиме:
-         16 тестових завдань різного типу і рівня складності;
-         2 завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання;
-         2-ві географічні задачі;
-         1 завдання на контурній карті.
-         Для класів з поглибленим вивченням географії слід додати до атестаційної роботи ще два завдання: одне – практичного спрямування, а друге – теоретичного, творчого характеру.
***
ü На виконання атестаційної роботи відводиться 90 хвилин.
ü Для класів з поглибленим вивченням географії - 120 хвилин.
Виконання атестаційної роботи не передбачає користування атласами та іншими джерелами картографічних знань.
(З методичних рекомендацій ТОКІППО)

Немає коментарів:

Дописати коментар